Strееt Аrt Mаgic – Thе 20 Bеst Strееt Аrt Pаintings ЕVЕR.

Strееt Аrt is mоrе pоpulаr thаn еvеr & Strееt Аrtists аrе bеcоming much mоrе crеаtivе. Instеаd оf pоintlеss vаndаlizing thеsе imprеssivе wоrks rеаlly cаptivаtе yоu & bеcоming thе nеw trеnd. Thеsе 20 Strееt Аrt piеcеs аrе rеаlly еxcеptiоnаl bеcаusе thеy еstаblish а cоnnеctiоn with thеir еnvirоnmеnt. It’s incrеdiblе thаt thе

OPAA:FANSI I FUT DUART ENCËS, DHE IA BËN NË KONCERT LIVE! (VIDEO)

Enca Haxhia është një nga këngëtaret më të njohura dhe më të komentuara të showbizit shqiptar, shkruan portali Monitor. Në një video që kohëve të fundit, e ka publikuar vet ajo në profilin e saj në rrjetin shoqëror “Instagram”, shihet teksa një fans i saj, i ngjitur në skenën ku ajo

Ja si mund ta dini kush e viziton fshehtë profilin tuaj (VIDEO)

Përherë e më shumë, përdoruesit e facebook bëhen kuriozë se kush e viziton profilin e tyre. Vëmendja virtuale që na kushtojnë të tjerët, me sa duket plotëson vëmendjen që na mungon në realitet. Tashmë ka një metodë të re dhe të thjeshtë për të mësuar se kush na viziton profilin